AAU logo

event

Ph.d.-forsvar ved Thor Hansen

Ph.d.-forsvar ved Thor Hansen

Vapour barrier in cold ventilated attics

Time

28.02.2020 kl. 13.00 - 16.00

Description

En enkel måde at reducere energiforbruget i bygninger med et koldt ventileret tagrum er at udlægge yderligere isoleringsmateriale ovenpå loftet. I de danske anvisninger anbefales det dog, at hvis den samlede mængde isolering overstiger 150 mm, bør der være en tæt dampspærre i loftet, for at undgå problemer problemer med fx skimmelsvampevækst, som potentielt kan opstå som følge af at efterisoleringen gør tagrummet koldere og øger den relative luftfugtighed.
Desværre vil etableringen af en tæt dampspærre i de fleste tilfælde være vanskelig og kostbar, hvilket vil få nogle bygningsejere til at fravælge energibesparelsen ved ekstra isolering på lofterne i bygninger, hvor dampspærren er i dårlig stand eller helt mangler.

I sin ph.d. afhandling ” Vapour barrier in cold ventilated attics”  har Thor Hansen målrettet gået efter at opnå relevant viden for at kunne besvare det praktiske problem: Hvornår er der brug for en dampspærre i lofter mod et koldt ventileret tagrum?

Der blev opstillet hypoteser med henblik på at vurdere, hvorvidt en dampspærre, isoleringsmaterialets hygroskopiske egenskaber samt tykkelsen på lofter mod kolde ventilerede tagrum har indvirkning på fugtniveauet. Hypoteserne blev testet ved omfattende felt- og laboratorieundersøgelser samt simuleringer af de hygrotermiske forhold i kolde, ventilerede tagrum.

Bedømmelseskomite:

Alireza Afshari, Professor,  BUILD/AAU
Stig Geving, Professor, NTNU, Norge
Evy Vereecken, Post Doc, KU Leuven, Belgien

Vejledere:

Ruut Peuhkuri, Forskningschef, BUILD/AAU, hovedvejleder
Eva Møller, Professor, DTU Byg, DTU, bivejleder

Ordstyrer:

Martin Morelli, seniorforsker, BUILD/AAU

Bagefter er BUILD vært ved en reception

Alle er velkomne.

Host

BUILD, Aalborg Universitet, København

Address

A.C. Meyers Vænge 15