AAU logo

event

Ph.d.-forsvar ved Freja Nygaard Rasmussen

Ph.d.-forsvar ved Freja Nygaard Rasmussen

Low-carbon building design in danish method and practice

Time

27.02.2020 kl. 10.00 - 13.00

Description

Byggesektoren er ansvarlig for en stor del af de globale drivhusgasudledninger og har et højt forbrug af ressourcer og energi. En radikal transformation af gældende praksis i byggebranchen er derfor bydende nødvendig inden for de næste 30 år. Både driftsrelaterede og indlejrede emissioner i det byggede miljø skal reduceres, og det kræver at der identificereres og implementeres effektive bygningsdesign med et lavt niveau af drivhusgasudledninger, såkaldt lav-emissionsbyggeri.

Fokus for Freja Nygaard Rasmussens ph.d.-afhandling har været at udlede en række emissionsprofiler fra udvalgte designstrategier med fokus på lave niveauer af indlejrede drivhusgasemissioner. Afhandlingen afklarer samtidig hvordan praksis og kontekst påvirker metoden og resultaterne af de livscyklusvurderinger (LCA), der udarbejdes på bygninger for at fastslå klimabelastningen. Slutteligt bidrager afhandlingen med en kritisk evaluering af aktuelle vurderingsmetoder og designstrategier.

BEDØMMELSESKOMITE

Tine Steen Larsen, Lektor,  BUILD/AAU
Inger Andresen, Professor, NTNU, Norge
Holger Wallbaum, Professor, Chalmers University, Sweden

VEJLEDERE

Harpa Birgisdóttir, Seniorforsker, BUILD/AAU, hovedvejleder
Morten Birkved, Professor, SDU, bivejleder

Efter forsvaret er BUILD vært for en reception. Alle er velkomne.

Host

BUILD, Aalborg Universitet, København

Address

A. C. Meyers Vænge 15